Klašu audzinātāji

Klašu audzinātāji:

1.-5. klašu grupa Elita Bičevska

6.-7. klašu grupa Ērika Živuļina

8.-9. / 1.-2. kurss Aigars Bērziņš, Aivars Nadziņš