Interešu izglītība

 Skolas pulciņi

Sinegrāfija – Ineta Donska
Darbs materiālā – Inese Birža
Sporta pulciņš – Inga Mihailova

Vokālais ansamblis – Līga Skujiņa