Interešu izglītība

 Skolas pulciņi

Sinegrāfija – Ineta Donska
Darbs materiālā – Inese Birža
Restaurācijas pulciņš – Kaspars Rimšs
Žurnālistikas pulciņš – Agnese Ozoliņa
Radošā darbnīca – Simona Kalniņa
Vizuālās mākslas pulciņš – Gunta Būmeistare
Sporta pulciņš – Inga Mihailova
Vokālais ansamblis – Daina Laizāne