Interešu izglītība

Sinegrāfija – Ineta Donska
Darbs materiālā – Inese Birža

Sporta pulciņš – Inga Mihailova
Vokālais ansamblis – Līga Skujiņa