Interešu izglītība

Sinegrāfija – Ineta Donska
Darbs materiālā – Inese Birža
Restaurācijas pulciņš – Kaspars Rimšs
Vizuālās mākslas pulciņš – Gunta Būmeistare
Sporta pulciņš – Inga Mihailova
Vokālais ansamblis – Daina Laizāne
Tautiskās dejas – Vineta Tumane