Informācija par e-klasi

Video pamācības:

Izmantojot e-klasi, vecākiem ir iespēja:

 • nekavējoties saņemt ziņojumus SMS veidā no skolas par kavējumiem, nesekmīgām atzīmēm (0 – 4);
 • piezīmes, skolas ziņojumus, ieskaites darbu un eksāmenu atzīmes;
 • pieprasot var saņemt visas bērnu atzīmes no žurnāla;
 • nepārtraukti ar minimālu laika nobīdi būt informētiem par bērnu gaitām skolā;
 • nekavējoties reaģēt un pieņemt lēmumus;
 • mazināt draudus, kas saistīti ar narkomāniju, alkoholismu, smēķēšanu, u.c.;
 • nav vajadzība regulāri apmeklēt skolu vai zvanīt skolotājiem;
 • uzzināt stundu sarakstu un uzdotos mājas darbus priekšmetos (projekta plānā);
 • taupīt laiku un līdzekļus.

Skolotājiem:

 • nav jātērē laiks un līdzekļi saziņai ar vecākiem;
 • sekmju izrakstu, kavējumu izrakstu un citu atskaišu automātiska veidošana.

Ieguvumi skolu vadībā:

 • skolas un vecāku veiksmīga sadarbība ir viena no galvenajām mācību procesa sastāvdaļām;
 • automātiski var veidot dažādus pārskatus un atskaites – skola, klase, skolnieks, skolotājs, priekšmets, u.c.;
 • iespējams analizēt, vadīt un uzlabot mācību procesu pateicoties datu analīzei dažādos griezumos.

Skolnieki:

 • jebkurā laikā uzzināt savas atzīmes ieskaites darbos, kontroldarbos, eksāmenos;
 • uzzināt stundu sarakstu un uzdotos mājas darbus priekšmetos (projekta plānā).