Atbalsta personāls

Muižniece Dzintra – sociālais pedagogs

Orlovska Sanita – logopēds

Rūtiņa Inese – izglītības un skolu psihologs

Bērziņa Gaida – ārste

Millere Sarmīte – masiere

Ozoliņa Inita – diētas māsa