Atbalsta personāls

Logopēds – Sanita Orlovska
Sociālais pedagogs – Elita Bičevska
Psihologs – Ramona Punkstiņa