Administrācija

Direktora pienākumu izpildītāja – Aija Venškevica
Direktora vietniece mācību darbā – Rita Morozova
Direktora vietniece audzināšanas darbā – Aelita Niedrīte

Pedagogi:

Bērziņš Aigars

Bičevska Elita
Birža Inese
Bite Dace
Donska Ineta

Freiberga Zinta
Javnija Gunta

Kalniņš Valdis

Kārkliņš Pēteris
Mihailova Inga
Mihelsone Santa
Morozova Rita

Nadziņš Aivars

Orlovska Sanita

Živuļina Ērika

 

Ogres filiāle:

Gudļevska Vija

Lanavojs Jurijs

Stikute Līga

Vāliņa Inta

 

Atbalsta personāls:

Muižniece Dzintra – sociālais pedagogs

Orlovska Sanita – logopēds

Rūtiņa Inese – izglītības un skolu psihologs

Bērziņa Gaida – ārste

Millere Sarmīte – masiere

Ozoliņa Inita – diētas māsa

Līga Skujiņa – mūzikas terapija (filiālē Ogrē)

Sanita Baltkalne – fizioterapeite (filiālē Ogrē)